Seznam testů / cvičení: Desetinná čísla

matematika pro 1. stupeň ZŠ

 

Seznam všech testů a cvičení z oblasti desetinných čísel

QR
Cvičení
Ukázka
QR
QR Kód testu Matematika 1 - Rozklad čísel, skupina 7
Rozklad čísel

Rozklad čísel (desítky, jednotky, desetiny, setiny)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BAVECR
výber z možností
 • Jaká číslice je v desetinách?
 • 9,75
 • Jaká číslice je v desetinách?
 • 29,45
QR Kód testu Matematika 1 - Rozklad čísel, skupina 7
Rozklad čísel

Rozklad čísel (desítky, jednotky, desetiny, setiny)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NUCVDT
výber z možností
 • Jaká číslice je v desetinách?
 • 3,2
 • Jaká číslice je v desetinách?
 • 7,89
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina, 0 .. 1), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina, 0 .. 1)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, 0 .. 1, základní)

počet otázek 5 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LJGEPN
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 0.8
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1, základní)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BNHVAC
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 6.9
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1, základní)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LCEVSP
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 1.7
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina - B), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina - B)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1, základní B)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NVPCGS
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 79.8
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina - B), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina - B)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1, základní B)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BSHAPD
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 26.9
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, 0 .. 1)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UCLDFE
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 0.3
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, 0 .. 1)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NBCEAP
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 0.6
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LEBPDA
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 9.3
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CADEPS
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 7.3
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ERNGBA
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 83.4
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (desetina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (desetina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (desetina, X .. X+1)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
SCLPAD
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 47.3
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (setina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (setina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (setina, X,X .. X,X+1)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KTCHNE
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 3.41
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Číselná osa, desetinná čísla (setina), skupina 7
Číselná osa, desetinná čísla (setina)

Orientace na číselné ose, desetinná čísla (setina, X,X .. X,X+1)

počet otázek 15 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EDLBUA
číselná osa
Kde se na číselné ose nachází číslo 7.32
Ukázka obrázku cvičení
QR Kód testu Matematika 1 - Porovnávání des. čísel, skupina 7
Porovnávání des. čísel

Porovnávání desetinných čísel

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UPVERL
výber z možností
 • Zvol správný znak rovnosti či nerovnosti
 • 33,12 __ 12,12
 • Zvol správný znak rovnosti či nerovnosti
 • 26,789 __ 26,889
QR Kód testu Matematika 1 - Porovnávání des. čísel, skupina 7
Porovnávání des. čísel

Porovnávání desetinných čísel v rozkladu

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LRCATU
výber z možností
 • Zvol správný znak rovnosti či nerovnosti
 • 25,67 __ 20 + 5,67
 • Zvol správný znak rovnosti či nerovnosti
 • 26,37 __ 20 + 6 + 0,37
QR Kód testu Matematika 1 - Setřídění deset. čísla A, skupina 7
Setřídění deset. čísla A

Setřídění desetinných čísel - základní (0,x)

počet otázek 5 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AGUHEC
setřídění
 • 0,1 - 0,2 - 0,3
QR Kód testu Matematika 1 - Setřídění deset. čísla B, skupina 7
Setřídění deset. čísla B

Setřídění desetinných čísel - rozšířené (0,x … 0,0x)

počet otázek 5 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
RHLPAD
setřídění
 • 0,1 - 0,2 - 0,3
QR Kód testu Matematika 1 - Porovnávání des. čísel, skupina 7
Porovnávání des. čísel

Porovnávání desetinných čísel (s 0 na začátku)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 3 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NHSACD
výber z možností
 • Zvol správný znak rovnosti či nerovnosti
 • 0,543 __ 0,653
 • Zvol správný znak rovnosti či nerovnosti
 • 0,6006 __ 0,0606
QR Kód testu Matematika 1 - Správnost rozkladu, skupina 7
Správnost rozkladu

Potvrď správnost rozkladu čísel (ab,cd = a + b,cd)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ULDCHG
ano / ne
 • Potvrď, zda je rozklad správný
 • 15,5 = 15 + 5,5
 • Potvrď, zda je rozklad správný
 • 12,3 = 10 + 2,3
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LKPDSH
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,5 + 0,3
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,5 + 0,3
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EJGLSP
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,7 + 0,2
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,2 + 0,4
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(x,x + 0,x: desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VNHSJL
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 2,5 + 0,2
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 1,1 + 0,2
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(x,x + 0,x: desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CSPENB
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 1,7 + 0,2
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 4,5 + 0,3
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(0,xx + 0,0x: setiny, bez přechodu 1)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
DSLAVN
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,19 + 0,30
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,44 + 0,40
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(0,xx + 0,0x: setiny, bez přechodu 1)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LEBVCU
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,19 + 0,30
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 0,35 + 0,50
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(x,xx + x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GANCEL
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 3,3 + 3
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 4,4 + 2
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(x,xx + x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
HACBRE
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 4,2 + 9
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 4,4 + 7
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(x,xx + x,xx)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PESNTA
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 5,34 + 2,35
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 7,86 + 2,57
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(x,xx + x,xx)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LVECGU
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 7,24 + 2,25
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 5,65 + 2,46
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(xxx,xx + xxx,xx)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BCASHL
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 474,54 + 534,24
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 346,35 + 646,33
QR Kód testu Matematika 1 - Součet des. čísel, skupina 7
Součet des. čísel

(xxx,xx + xxx,xx)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NDAEPJ
výber z možností
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 326,35 + 345,33
 • Sečti správně desetinná čísla
 • 942,84 + 532,49
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CLEARJ
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,8 - 0,3
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,7 - 0,6
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
SCVABT
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,9 - 0,5
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,8 - 0,4
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,x - 0,x: desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EDCSNG
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 3,7 - 0,3
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 1,9 - 0,2
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,x - 0,x: desetiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ALDPUH
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 1,9 - 0,5
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 3,6 - 0,3
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(0,xx - 0,xx: setiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ALFJEP
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,77 - 0,34
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,58 - 0,37
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(0,xx - 0,xx: setiny, bez přechodu)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EPXNAL
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,48 - 0,47
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,55 - 0,22
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(0,xx - 0,xx: setiny, s přechodem)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VJPXKB
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,89 - 0,43
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,33 - 0,09
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(0,xx - 0,xx: setiny, s přechodem)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CNJVLB
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,61 - 0,21
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 0,97 - 0,31
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,x - x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
DVNHLC
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 7,4 - 5
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 6,8 - 5
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,x - x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LCVUES
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 9,2 - 8
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 5,2 - 5
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,xx - x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LECKSB
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 7,37 - 6
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 4,64 - 4
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,xx - x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PRELSA
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 6,77 - 4
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 5,44 - 3
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,xx - 0,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
JTRPBA
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 6,12 - 0,2
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 9,41 - 0,1
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,xx - 0,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NGTJPE
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 5,78 - 0,5
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 4,92 - 0,2
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,xx - x,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
SHGCAV
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 7,01 - 4,5
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 3,81 - 3,1
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(x,xx - x,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CPHEBT
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 5,46 - 4,4
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 6,63 - 5,4
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(xxx,xx - xx,xx)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ELPRBD
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 940,45 - 527,74
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 831,42 - 388,78
QR Kód testu Matematika 1 - Rozdíl des. čísel, skupina 7
Rozdíl des. čísel

(xxx,xx - xx,xx)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 6 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
RELTBX
výber z možností
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 719,78 - 249,82
 • Odečti správně desetinná čísla
 • 804,3 - 354,04
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (základní), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (základní)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AUBNCL
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 0,5 na desetinu
 • Zaokrouhli správně číslo 1,15 na desetinu
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (základní), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (základní)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
SLVJDE
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 0,32 na desetinu
 • Zaokrouhli správně číslo 1,17 na desetinu
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (rozšířené), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (rozšířené)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LESXCK
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 74,05 na desetinu
 • Zaokrouhli správně číslo 389,34 na desetinu
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (rozšířené), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny (rozšířené)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LCKRGV
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 43,21 na desetinu
 • Zaokrouhli správně číslo 358,16 na desetinu
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (základní), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (základní)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PELTHV
výber z možností
 • Zaokrouhli správně 8,8 na celé číslo
 • Zaokrouhli správně 9,2 na celé číslo
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (základní), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (základní)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
JRVGPB
výber z možností
 • Zaokrouhli správně 6,6 na celé číslo
 • Zaokrouhli správně 9,2 na celé číslo
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (rozšířené), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (rozšířené)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NTVHLC
výber z možností
 • Zaokrouhli správně 70,27 na celé číslo
 • Zaokrouhli správně 34,4 na celé číslo
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (rozšířené), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky (rozšířené)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VGAPBD
výber z možností
 • Zaokrouhli správně 420,74 na celé číslo
 • Zaokrouhli správně 345,789 na celé číslo
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (základní), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (základní)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AHSLND
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 0,155 na setiny
 • Zaokrouhli správně číslo 3,567 na setiny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (základní), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (základní)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PFABCE
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 2,712 na setiny
 • Zaokrouhli správně číslo 1,685 na setiny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (rozšířené), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (rozšířené)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
RLFNSA
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 573,4868 na setiny
 • Zaokrouhli správně číslo 33,095 na setiny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (rozšířené), skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na setiny (rozšířené)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
TBFCEA
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 10,1166 na setiny
 • Zaokrouhli správně číslo 37,8215 na setiny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na tisíciny, skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na tisíciny

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GNFSAE
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 54478,62865 na tisíciny
 • Zaokrouhli správně číslo 73,2361 na tisíciny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na tisíciny, skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na tisíciny

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
HUAEVJ
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 8,0982 na tisíciny
 • Zaokrouhli správně číslo 30658,7949 na tisíciny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na desetitisíciny, skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na desetitisíciny

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PLFAEC
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 54591,93729 na desetitisíciny
 • Zaokrouhli správně číslo 87341,20229 na desetitisíciny
QR Kód testu Matematika 1 - Zaokrouhlování desetinných čísel na desetitisíciny, skupina 7
Zaokrouhlování desetinných čísel na desetitisíciny

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LEDAVH
výber z možností
 • Zaokrouhli správně číslo 71989,8223414 na desetitisíciny
 • Zaokrouhli správně číslo 54567,824394 na desetitisíciny
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - hmotnost, skupina 7
Převod jednotek - hmotnost

Převody jednotek (g, dkg, kg, t) - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NEGXUA
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 7 g = __ dkg
 • Vypočítej správně
 • 100 dkg = __ kg
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - hmotnost, skupina 7
Převod jednotek - hmotnost

Převody jednotek (g, dkg, kg, t) - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UXHACE
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 800 kg = __ dkg
 • Vypočítej správně
 • 2 kg = __ dkg
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - hmotnost, skupina 7
Převod jednotek - hmotnost

Převody jednotek (g, dkg, kg, t) - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LUPAHC
zadání hodnoty
 • Vypočítej správně
 • 50 dkg = __ kg
 • Vypočítej správně
 • 0 dkg = __ kg
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - hmotnost, skupina 7
Převod jednotek - hmotnost

Převody jednotek (g, dkg, kg, t) - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ELHSUD
zadání hodnoty
 • Vypočítej správně
 • 600 g = __ dkg
 • Vypočítej správně
 • 900 dkg = __ kg
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - objem, skupina 7
Převod jednotek - objem

Převody jednotek (ml, cl, dl, l) - pokročilejší

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AEBVKL
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 50 l = __ cl
 • Vypočítej správně
 • 300 ml = __ dl
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - objem, skupina 7
Převod jednotek - objem

Převody jednotek (ml, cl, dl, l) - pokročilejší

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UANCSL
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 60 ml = __ cl
 • Vypočítej správně
 • 700 ml = __ cl
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - objem, skupina 7
Převod jednotek - objem

Převody jednotek (ml, cl, dl, l) - pokročilejší

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LUCDRP
zadání hodnoty
 • Vypočítej správně
 • 50 l = __ ml
 • Vypočítej správně
 • 30 l = __ ml
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - objem, skupina 7
Převod jednotek - objem

Převody jednotek (ml, cl, dl, l) - pokročilejší

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ELTSKJ
zadání hodnoty
 • Vypočítej správně
 • 700 l = __ dl
 • Vypočítej správně
 • 90 ml = __ cl
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - délka, skupina 7
Převod jednotek - délka

Převody jednotek (mm, cm, dm, m) - pokročilejší

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AESGPN
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 30 dm = __ cm
 • Vypočítej správně
 • 20 mm = __ m
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - délka, skupina 7
Převod jednotek - délka

Převody jednotek (mm, cm, dm, m) - pokročilejší

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UABHNV
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 50 m = __ mm
 • Vypočítej správně
 • 10 m = __ dm
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - hmotnost, skupina 7
Převod jednotek - hmotnost

Převody jednotek (g, dkg, kg, t) - základní

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LPAXBC
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 0,03 t = __ dkg
 • Vypočítej správně
 • 33,76 kg = __ dkg
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - hmotnost, skupina 7
Převod jednotek - hmotnost

Převody jednotek (g, dkg, kg, t) - základní

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GLADHE
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 303030 dkg = __ t
 • Vypočítej správně
 • 348673 dkg = __ t
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - objem, skupina 7
Převod jednotek - objem

Převody jednotek (ml, cl, dl, l) - pokročilé

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ABVSUR
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 4,4 l = __ dl
 • Vypočítej správně
 • 61,5 l = __ ml
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - objem, skupina 7
Převod jednotek - objem

Převody jednotek (ml, cl, dl, l) - pokročilé

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UACNKT
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 111,6 ml = __ dl
 • Vypočítej správně
 • 15,6 l = __ dl
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - délka, skupina 7
Převod jednotek - délka

Převody jednotek (mm, cm, dm, m) - pokročilé

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LADCEG
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 92,92 m = __ dm
 • Vypočítej správně
 • 30,55 dm = __ cm
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek - délka, skupina 7
Převod jednotek - délka

Převody jednotek (mm, cm, dm, m) - pokročilé

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
JULSPH
výber z možností
 • Vypočítej správně
 • 777 m = __ mm
 • Vypočítej správně
 • 0,237 m = __ dm
QR Kód testu Matematika 1 - Doplnění jednotek délky, skupina 7
Doplnění jednotek délky

(mm, cm, dm, m - i desetinná čísla)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VPUKLA
výber z možností
 • Doplň správnou jednotku
 • 20 mm = 0,02 __
 • Doplň správnou jednotku
 • 60,12 m = 60120 __
QR Kód testu Matematika 1 - Doplnění jednotek délky, skupina 7
Doplnění jednotek délky

(mm, cm, dm, m - i desetinná čísla)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
CUKBLA
zadání hodnoty
 • Doplň správnou jednotku
 • 8080 cm = 808 __
 • Doplň správnou jednotku
 • 400,004 cm = 4000,04 __
QR Kód testu Matematika 1 - Doplnění jednotek objemu, skupina 7
Doplnění jednotek objemu

(ml, cl, dl, l - i desetinná čísla)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LCETAN
výber z možností
 • Doplň správnou jednotku
 • 79,9 l = 7990 __
 • Doplň správnou jednotku
 • 8,12 dl = 81,2 __
QR Kód testu Matematika 1 - Doplnění jednotek objemu, skupina 7
Doplnění jednotek objemu

(ml, cl, dl, l - i desetinná čísla)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PSJELD
zadání hodnoty
 • Doplň správnou jednotku
 • 19,7 dl = 1,97 __
 • Doplň správnou jednotku
 • 61,12 l = 61120 __
QR Kód testu Matematika 1 - Převod jednotek hmotnosti, skupina 7
Převod jednotek hmotnosti

(g, dkg, kg, q, t - i desetinná čísla)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 5 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
TDRABN
výber z možností
 • Převeď správně
 • 7,83 kg = __ t
 • Převeď správně
 • 12,01 q = __ kg
QR Kód testu Matematika 1 - Setřídění objemu, skupina 7
Setřídění objemu

Setřídění hodnot objemu

počet otázek 5 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
TPEXUL
setřídění
 • 9 ml - 7 cl - 5 dl
QR Kód testu Matematika 1 - Setřídění délky, skupina 7
Setřídění délky

Setřídění hodnot délky

počet otázek 5 otázek
očekávaná doba cvičení 4 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GLABSC
setřídění
 • 7 mm - 3 cm - 37 mm
QR Kód testu Matematika 1 - Součet 3 des. čísel, skupina 7
Součet 3 des. čísel

Součet 3 desetinných čísel (každé jiný řád: 0,x + 0,0x + 0,00x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KACNLV
výber z možností
 • Vypočítej
 • 0,7 + 0,05 + 0,003
 • Vypočítej
 • 0,7 + 0,05 + 0,005
QR Kód testu Matematika 1 - Součet 3 des. čísel, skupina 7
Součet 3 des. čísel

Součet 3 desetinných čísel (každé jiný řád: 0,x + 0,0x + 0,00x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LUDNEC
výber z možností
 • Vypočítej
 • 0,2 + 0,09 + 0,007
 • Vypočítej
 • 0,5 + 0,09 + 0,009
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (x,x . x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NTDUEL
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,7 . 2 = __
 • Vypočítej
 • 3,4 . 3 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (x,x . x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UTNLKB
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,7 . 2 = __
 • Vypočítej
 • 1,9 . 3 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (x,x . x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LKVEAN
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,6 . 4 = __
 • Vypočítej
 • 1,3 . 4 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (x,x . x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ELPAXC
výber z možností
 • Vypočítej
 • 1,8 . 8 = __
 • Vypočítej
 • 3,4 . 2 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,x . x0)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KPJUES
výber z možností
 • Vypočítej
 • 4,3 . 30 = __
 • Vypočítej
 • 5,7 . 50 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,x . x0)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LJNUAE
výber z možností
 • Vypočítej
 • 3,5 . 40 = __
 • Vypočítej
 • 1,9 . 40 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,x . x0)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 8 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LCVJAU
výber z možností
 • Vypočítej
 • 3,5 . 40 = __
 • Vypočítej
 • 4,3 . 30 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,x . x0)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GUCJEA
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,3 . 30 = __
 • Vypočítej
 • 0,3 . 90 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,xx . x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
SRECVT
výber z možností
 • Vypočítej
 • 4,32 . 8 = __
 • Vypočítej
 • 2,34 . 3 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,xx . x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
NTRDCV
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,48 . 2 = __
 • Vypočítej
 • 3,45 . 4 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,xx . x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
AGTLDC
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,55 . 5 = __
 • Vypočítej
 • 3,42 . 9 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (x,xx . x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PHGNLD
výber z možností
 • Vypočítej
 • 2,05 . 4 = __
 • Vypočítej
 • 4,31 . 6 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (xx,x . x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
APHJEL
výber z možností
 • Vypočítej
 • 54,3 . 4 = __
 • Vypočítej
 • 12,2 . 0 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (xx,x . x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ELPJDX
výber z možností
 • Vypočítej
 • 22,2 . 4 = __
 • Vypočítej
 • 25,3 . 1 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (xx,x . x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
RBLAJE
výber z možností
 • Vypočítej
 • 36,5 . 9 = __
 • Vypočítej
 • 34,1 . 6 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Násobení des. číslem, skupina 7
Násobení des. číslem

Dvojciferným přirozeným číslem (xx,x . x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LABVXS
výber z možností
 • Vypočítej
 • 22,5 . 7 = __
 • Vypočítej
 • 45,2 . 3 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (x,x : x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
HUNCVD
výber z možností
 • Vypočítej
 • 9,8 : 7 = __
 • Vypočítej
 • 9,9 : 3 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (x,x : x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
JLUECT
výber z možností
 • Vypočítej
 • 7,7 : 7 = __
 • Vypočítej
 • 9,8 : 7 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (xx,x : x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
GULREB
výber z možností
 • Vypočítej
 • 46,5 : 5 = __
 • Vypočítej
 • 51,6 : 6 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Jednociferným přirozeným číslem (xx,x : x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VADTRN
výber z možností
 • Vypočítej
 • 18,4 : 4 = __
 • Vypočítej
 • 51,6 : 6 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je jednociferné číslo (x,x : x,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
DULGTC
výber z možností
 • Vypočítej
 • 16,5 : 3.3 = __
 • Vypočítej
 • 5,6 : 2.8 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je jednociferné číslo (x,x : x,x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
ALCHGS
výber z možností
 • Vypočítej
 • 10,8 : 2,7 = __
 • Vypočítej
 • 9,6 : 2,4 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je jednociferné číslo (x,x : x,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
EJSPHV
výber z možností
 • Vypočítej
 • 17,2 : 4,3 = __
 • Vypočítej
 • 4,8 : 1,2 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je jednociferné číslo (x,x : x,x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KJELPA
výber z možností
 • Vypočítej
 • 16,5 : 3,3 = __
 • Vypočítej
 • 5,2 : 2,6 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je desetinné číslo (xx : x = x,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
LFCBNA
výber z možností
 • Vypočítej
 • 9 : 6 = __
 • Vypočítej
 • 36 : 8 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je desetinné číslo (xx : x = x,x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
PCANBE
výber z možností
 • Vypočítej
 • 50 : 4 = __
 • Vypočítej
 • 52 : 8 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je desetinné číslo (xx : x = x,x)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 7 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
VCEUNA
výber z možností
 • Vypočítej
 • 9 : 5 = __
 • Vypočítej
 • 44 : 8 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Dělení des. číslem, skupina 7
Dělení des. číslem

Výsledek je desetinné číslo (xx : x = x,x)

počet otázek 20 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
UBVLXE
výber z možností
 • Vypočítej
 • 5 : 2 = __
 • Vypočítej
 • 45 : 6 = __
QR Kód testu Matematika 1 - Aritmetický průměr ze 2 hodnot, skupina 7
Aritmetický průměr ze 2 hodnot

Průměrná hodnota ze 2 hodnot (desetinná čísla, jedno desetinné číslo)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
JKHNLC
výber z možností
 • Vypočítej průměr dvou čísel
 • 1. hodnota: 27,2, 2. hodnota: 35,4
 • Vypočítej průměr dvou čísel
 • 1. hodnota: 45,4, 2. hodnota: 33,6
QR Kód testu Matematika 1 - Aritmetický průměr ze 2 hodnot, skupina 7
Aritmetický průměr ze 2 hodnot

Průměrná hodnota ze 2 hodnot (desetinná čísla, jedno desetinné číslo)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
MEPVCB
zadání hodnoty
 • Vypočítej průměr dvou čísel
 • 1. hodnota: 26,5, 2. hodnota: 26,7
 • Vypočítej průměr dvou čísel
 • 1. hodnota: 18,5, 2. hodnota: 14,3
QR Kód testu Matematika 1 - Aritmetický průměr ze 3 hodnot, skupina 7
Aritmetický průměr ze 3 hodnot

Průměrná hodnota ze 2 hodnot (desetinná čísla, jedno desetinné číslo)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
BALCHR
výber z možností
 • Vypočítej průměr ze 3 čísel
 • 1. hodnota: 45,6, 2. hodnota: 52, 3. hodnota: 35,3
 • Vypočítej průměr ze 3 čísel
 • 1. hodnota: 15,3, 2. hodnota: 66,9, 3. hodnota: 31,5
QR Kód testu Matematika 1 - Aritmetický průměr ze 3 hodnot, skupina 7
Aritmetický průměr ze 3 hodnot

Průměrná hodnota ze 2 hodnot (desetinná čísla, jedno desetinné číslo)

počet otázek 10 otázek
očekávaná doba cvičení 10 min
Obtížnost cvičení obtížnost 5
KUBEXT
zadání hodnoty
 • Vypočítej průměr ze 3 čísel
 • 1. hodnota: 32,5, 2. hodnota: 41,5, 3. hodnota: 28,9
 • Vypočítej průměr ze 3 čísel
 • 1. hodnota: 22,4, 2. hodnota: 33,4, 3. hodnota: 18,9

 

Seznam v PDF

Stáhněte si seznam v PDF do svého počítače a vytiskněte si jej. To vám umožní velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu.

Stahujte dokument:

Kam dále

 • Matematika pro 1. stupeň ZŠ na iPhone, iPad ... Apple
 • Matematika pro 1. stupeň ZŠ na Andoidu - telefony, tablety
 • Stahuj aplikaci z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač